waskastandardszerokamalastandardduza 
Notatka ze spotkania grupy badawczej - Wysokie Mazowieckie
wtorek, 10 maja 2011 10:00

Szóste spotkanie grupy badawczej odbyło się w miejscowości Mystki-Rzym na terenie gminy Wysokie Mazowieckie. Tradycyjnie już spotkanie zainaugurowało wystąpienie wójta gminy, na terenie której odbywało się spotkanie. Krzysztof Krajewski przedstawił prezentację dotyczącą rysu historycznego oraz społeczno-gospodarczego gminy.

Zaprezentowany został także fragment filmu promocyjnego przedstawiającego najciekawsze miejsca oraz osiągnięcia mieszkańców gminy. Zarówno w prezentacji, jak i w filmie podkreślano rolę absorpcji funduszy unijnych jako jeden z kluczowych czynników umożliwiających realizację zadań inwestycyjnych zarówno w zakresie infrastruktury (drogi, ochrona środowiska), jak i budowy kapitału społecznego m.in. w zakresie edukacji przedszkolnej. Duże zainteresowanie wzbudziła też prezentacja gospodarstwa państwa Kaczyńskich, którzy oprócz rozbudowanej produkcji mleka prowadzą także działalność agroturystyczną ukierunkowaną na wszechstronną prezentację bogactwa ale i zróżnicowania kulturalno-społecznego regionu.

Po tej części eksperci Krzysztof Mnich i Łukasz Konopielko dokonali przeglądu dotychczasowej tematyki spotkań badawczych oraz prezentacji uczestników spotkania. Następnie głos zabrał nowy ekspert – dr Jarosław Neneman, wykładowca akademicki i społeczny doradca Prezydenta RP w dziedzinie samorządów. Zaproponował on skoncentrowanie tematyki spotkania na sprawy związane z finansowaniem samorządów, w szczególności na poziomie gmin. Przedstawiona prezentacja dotyczyła koncepcji tzw. komunalnego PIT czyli takiego podziału w opodatkowaniu osób fizycznych, które uniezależniałoby dochody gmin od skutków i reperkusji decyzji w zakresie zmian w tym opodatkowaniu (w szczególności w zakresie przyznawania ulg) podejmowanych na szczeblu centralnym. Jej realizacja pozwalałaby na wzrost dochodów w dłuższej perspektywie, przy jednoczesnym powiązaniu świadczeń z obciążeniami podatkowymi i mogłaby sprzyjać ograniczeniu postawy roszczeniowej w tym zakresie.

W trakcie dyskusji podkreślano konieczność zróżnicowania i dywersyfikacji dochodów budżetów gminnych. Jednocześnie wielu dyskutantów zauważało, że wobec perspektywy znacznego obniżenia wsparcia finansowego ze środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej, konieczne będzie akumulowanie większych środków własnych przez gminy celem utrzymania pozytywnego trendu inwestycyjno – rozwojowego. Obecna struktura dochodów gmin jest w dużej mierze wielkością niezależną od ich polityki i możliwości. Pomimo, iż gminy biorące udział w projekcie znajdują się w relatywnie dobrej sytuacji finansowej a ich zadłużenie nie jest znaczące, w przyszłości zmniejszenie napływu środków unijnych, przy równocześnie rozbudzonych aspiracjach inwestycyjnych i konieczności ponoszenia kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem już zrealizowanych inwestycji prowadzić może do wzrostu zadłużenia a co za tym idzie wystąpienia istotnych kosztów związanych z jego obsługą. Dlatego też konieczne jest już obecnie wywieranie stosownego nacisku na decydentów w celu przesunięcia odpowiedzialności finansowej, ale jednocześnie możliwości aktywnego kształtowania struktury budżetu na poziom gminny i szerzej samorządowy.

 

 

<<  Listopad 2023  >>
 Po  Wt  Śr  Cz  Pi  So  Ni 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Cały rok

logo_aga

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 
Designed by Templatka.pl