waskastandardszerokamalastandardduza 
Razem dla Polski Wschodniej
czwartek, 11 marca 2010 10:45

Przedmiotem projektu jest stworzenie wspólnej polityki rozwoju regionalnego dla 5 województw Polski Wschodniej. Technicznie projekt będzie realizowany na terenie 2 województw – podlaskiego i lubelskiego, co wynika z przyjętego kształtu partnerstwa. Przedmiotowy projekt realizuje wszystkie typy działań wymienione w dokumentacji konkursowej do działania I.4.4 PO RPW. Są one nastawione na tworzenie stałych regionalnych powiązań między podmiotami, które są odpowiedzialne za politykę rozwoju regionalnego (administracja publiczna, środowisko akademickie, biznesowe, NGO). W ramach tego projektu przewidziano działania promocyjne, organizację 2 spotkań konferencyjnych i 9 spotkań grup badawczych, 9 festynów dla lokalnej społeczności, opracowanie analiz modeli społeczno-gospodarczych, 1 wspólnego dokumentu strategicznego oraz utworzenie portalu.

Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy obszaru Polski Wschodniej, gdyż wszyscy potencjalnie mogą skorzystać z produktów projektu. Bezpośrednimi beneficjentami pomocy będą mieszkańcy gmin, w których będzie się odbywała realizacja przedmiotowego projektu, administracja publiczna obszaru partnerstwa, lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele ośrodków akademickich zainteresowanych udziałem w projekcie.

Dokumenty, które zostaną przygotowane w trakcie realizacji projektu będą miały charakter analityczny i strategiczny. Poprzez wypełnianie celów strategicznych PO RPW dokumenty, o których mowa, przyczynią się do realizacji celu operacyjnego, dotyczącego przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. Przygotowane dokumenty będą źródłem wiedzy o regionie, analizą tendencji w nim występujących oraz źródłem informacji na temat dalszych kierunków rozwoju obszaru pod kątem integracji wszystkich 5 województw.

Koszt projektu wyniesie ogółem 572.165 zł brutto. Z czego 514.948,50 to kwota stanowiąca dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Pozostała część stanowi wkład własny 9 gmin partnerskich.

Wartością dodaną projektu będzie powstanie partnerstwa 9 gmin, które zwiększą swoje doświadczenie organizacyjne w obszarze pozyskiwania funduszy i zarządzania projektem. Wypełniona zostanie istotna luka w obszarze marketingu regionalnego – w regionie Polski Wschodniej nie prowadzono dotąd regularnej kampanii promocyjnej. Istotnym aspektem, stanowiącym wartość dodaną jest także to, że realizacja tego projektu może się przyczynić do zwiększenia ilość inicjatyw podejmowanych oddolnie, bez udziału centralnego koordynatora.

Przedmiotowy projekt będzie miał pozytywny wpływ na wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu. Partnerstwo „Razem dla Polski Wschodniej” to inicjatywa całkiem nowa i spontaniczna. Nastawiona na tworzenie sieci powiązań między różnymi aktorami życia społecznego. Dokumenty przygotowane w toku realizacji projektu będą efektem konsultacji, pozbawionych elementu odgórnego sterowania, co samo w sobie jest już czymś innowacyjnym na tym obszarze. Strategia będzie zawierać szereg praktycznych implikacji, które będą miały istotną wartość poznawczą dla przedsiębiorców i naukowców z niej korzystających. Planowane dokumenty są także próbą uzupełnienia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku”.

 

<<  Grudzień 2023  >>
 Po  Wt  Śr  Cz  Pi  So  Ni 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Cały rok

logo_aga

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 
Designed by Templatka.pl