waskastandardszerokamalastandardduza 
Ogłoszenia Email
środa, 03 sierpnia 2011 00:00

Urząd Miejski w Ciechanowcu zaprasza do złożenia oferty na wynajęcie sali konferencyjnej i przygotowanie cateringu podczas konferencji podsumowującej projekt „Razem dla Polski Wschodniej”.
Szacowany termin konferencji: dzień roboczy ostatniego tygodnia września 2011r.

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe  

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wynajęcie sali konferencyjnej i przygotowanie cateringu podczas konferencji podsumowującej projekt „Razem dla Polski Wschodniej”

Załączniki:
1. Formularz oferty

Data publikacji: 12 września 2011 roku

Termin i miejsce składania ofert: 
Prosimy o złożenie oferty do godz. 9:00 dnia 19 września 2011r. Faksem (86 277-10-66), drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w formie papierowej na adres:

Urząd Miejski w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza  1, 18-230 Ciechanowiec
pokój nr 15 (sekretariat)


W imieniu Gminy Ciechanowiec z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na opracowanie strategii Polski Wschodniej. Niniejszy wydatek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach realizacji projektu „Razem dla Polski Wschodniej”.

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

Pliki do pobrania:  

Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii Polski Wschodniej

Załączniki:
1. Formularz oferty

2. Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego.  

3. Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego.

4. Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego.

5. Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego.

6. Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

7. Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej na tle pozostałych regionów kraju.

8. Wzór protokołu odbioru

Data publikacji: 3 sierpnia 2011 roku  

Termin i miejsce składania ofert: 10 sierpnia 2011 r., do godz. 09:00
(decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub faksem na nr (86) 277 10 66 lub pod adresem: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec z dopiskiem: „Opracowanie Strategii Polski Wschodniej”

Osobą do kontaktu jest: Marzena Kendzierska, tel. 86 277-11-45 wew.44, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Rozstrzygnięcie:
  

 


Urząd Miejski w Ciechanowcu informuje o ogłoszeniu o zamówieniu na "Opracowanie pięciu analiz modeli społeczno - gospodarczych dla pięciu województw Polski Wschodniej". 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

głoszenie o zamówienia - usługi 

SIWZ

Załączniki

Data publikacji: 21 kwietnia 2011 roku

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 09:45,

Miejsce: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec pokój nr 15 - sekretariat.

Rozstrzygnięcie: Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty 
 


Urząd Miejski w Ciechanowcu informuje o ogłoszeniu o zamówieniu na "Wystawę produktów regionalnych podczas festynów promujących projekt Razem dla Polski Wschodniej". 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

głoszenie o zamówienia - usługi 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zmiana SIWZ

Załączniki

Data publikacji: 5 kwietnia 2011 roku

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011 godzina 09:45,
miejsce: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec pokój nr 15 - sekretariat.

Rozstrzygnięcie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Urząd Miejski w Ciechanowcu informuje o ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie i wykonanie folderów dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturalnego Polski Wschodniej".  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4: Projekt umowy

Data publikacji: 21 maja 2010 roku

Termin składania ofert: 28 maja 2010 roku do godz. 9:45

Rozstrzygnięcie:  

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na wykonanie i emisję spotu reklamowego telewizyjnego 20 – minutowego promujcego realizowany przez Urząd Miejski w Ciechanowcu projekt pt. "Razem dla Polski Wschodniej".  

 

<<  Grudzień 2023  >>
 Po  Wt  Śr  Cz  Pi  So  Ni 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Cały rok

logo_aga

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 
Designed by Templatka.pl